[1]
Svendsen, S. 2014. Improvisation – om pædagogens møde med barnet i æstetiske processer. Nordisk barnehageforskning. 8, (des. 2014). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.887.