[1]
Vik, S. 2014. Barns deltakelse og tidlig innsats: et pedagogisk bidrag til forståelse av tidlig innsats i norske barnehager. Nordisk barnehageforskning. 8, (nov. 2014). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.647.