[1]
Winger, N. og Eide, B.J. 2015. ”Nytråkk” i gamle spor. Retrospektivt blikk på hverdagslivet i en småbarnsgruppe. Nordisk barnehageforskning. 9, (mar. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.688.