[1]
Fasting, M.L. 2015. Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute. Nordisk barnehageforskning. 10, (jul. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1431.