[1]
Hagen, T.L. 2015. Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet. Nordisk barnehageforskning. 10, (jul. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1430.