[1]
Nordtømme, S. 2015. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. 10, (jul. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1429.