[1]
Ackesjö, H. 2015. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass. Nordisk barnehageforskning. 11, (sep. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1323.