[1]
Nordvik, G. og Alvestad, M. 2015. Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming. Nordisk barnehageforskning. 11, (des. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1244.