[1]
Eriksson, A. mfl. 2015. Förskolechefens ansvar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv. Nordisk barnehageforskning. 11, (des. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1204.