[1]
Alvestad, M. og Berge, A. 2009. Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen. Nordisk barnehageforskning. 2, 2 (jun. 2009). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.346.