[1]
Nygård, M. 2015. Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge. Nordisk barnehageforskning. 11, (okt. 2015). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.856.