[1]
Reinertsen, A.B. 2016. Hva er det med Irma?. Nordisk barnehageforskning. 12, (okt. 2016). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1630.