[1]
Fløtten, K.A. 2016. - og så fikk dem se en rein! Ulike tilnærminger til hverdagslig pedagogisk virksomhet i barnehager i samisk-lulesamisk område i Norge. Nordisk barnehageforskning. 12, (nov. 2016). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1564.