[1]
Moxnes, A.R. 2016. Refleksjon i barnehagelærerutdanningen. Nordisk barnehageforskning. 12, (okt. 2016). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1563.