[1]
Björklund, C., Nilsen, M. og Pramling Samuelsson, I. 2016. Berättelser som redskap för att föra och följa resonemang. Nordisk barnehageforskning. 12, (okt. 2016). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1550.