[1]
Slettner, S. og Gjems, L. 2016. Litterasitetsfremmende samtaler i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. 12, (mai 2016). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1378.