[1]
Jæger, H. 2016. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet. Nordisk barnehageforskning. 12, (jun. 2016). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1363.