[1]
Jonsson, A. 2016. Förskollärares kommunikation med de yngsta barnen i förskolan: med fokus på kvalitativa skillnader i hur ett innehåll kommuniceras. Nordisk barnehageforskning. 12, (mar. 2016). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1232.