[1]
Larsen, A.K. og Slåtten, M.V. 2017. Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Nordisk barnehageforskning. 14, (jul. 2017). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1811.