[1]
Nome, D. Øystein 2017. De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger. Nordisk barnehageforskning. 14, (mar. 2017). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1800.