[1]
Nordvik, G.K. og Vatne, B. 2017. Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning. Nordisk barnehageforskning. 16, (nov. 2017). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1749.