[1]
Øvrebø, E.M. og Andreassen, B.O. 2017. Religiøse spiseforskrifter i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse om barnehagers strategier for tilpasning i møte med islamske spiseforskrifter. Nordisk barnehageforskning. 16, (aug. 2017). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.1736.