[1]
Haugset, A.S. 2018. Institusjonelt eiermangfold og et likeverdig barnehagetilbud. Nordisk barnehageforskning. 17, 1 (apr. 2018). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.2410.