[1]
Alnervik, K. mfl. 2018. Barn och vÄrdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation. Nordisk barnehageforskning. 17, 1 (jun. 2018). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.2342.