[1]
Giske, R., Tjensvoll, M. og Dyrstad, S.M. 2010. Fysisk aktivitet i barnehagen: Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med femåringer. Nordisk barnehageforskning. 3, 2 (jun. 2010). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.257.