[1]
Eide, B., Winger, N. og Wolf, K.D. 2019. Alt henger sammen – Hverdagslogistikk og små barns muligheter for tilhørighet i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. 18, (jun. 2019). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.2688.