[1]
Lunneblad, J. 2009. En målsättning för de Andra: Förskolepedagogers tal om barn och föräldrar under planering och utvärdering på en förskola med en kulturellt blandad barngrupp. Nordisk barnehageforskning. 2, 3 (feb. 2009). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.251.