[1]
Tveter Thoresen, I. 2009. Barnehagen i et utdanningspolitisk kraftfelt. Nordisk barnehageforskning. 2, 3 (feb. 2009). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.252.