[1]
Johansen, B. 2009. Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. 2, 3 (feb. 2009). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.250.