[1]
Asplund Carlsson, M. mfl. 2008. Från görande till lärande och förståelse; En studie av lärares lärande inom estetik. Nordisk barnehageforskning. 1, 1 (okt. 2008). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.240.