[1]
Andreassen, B.O. 2011. Perspektiver på hva en førskolelærer trenger å kunne om religion: Rammeplananalyse og preskriptive innspill. Nordisk barnehageforskning. 4, 1 (jun. 2011), 17–31. DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.295.