[1]
Sopanen, P. 2019. Språkmedvetenhet i småbarnspedagogiskt arbete – Finländska daghemspedagogers reflektioner. Nordisk barnehageforskning. 18, 1 (jun. 2019). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.2868.