[1]
Sjöberg, M.F. og Lindgren Eneflo, E. 2019. «Man blir lite osäker på om man gör rätt» – En studie om pedagogers arbete med flerspråkighet i förskolan. Nordisk barnehageforskning. 18, 1 (jun. 2019). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.3080.