[1]
Ytterhus, B. og Åmot, I. 2019. Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning?. Nordisk barnehageforskning. 18, 1 (okt. 2019). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.3286.