[1]
Lafton, T. og Furu, A. 2019. Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass. Nordisk barnehageforskning. 18, 1 (jun. 2019). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.3428.