[1]
Solberg, J. 2019. Hverdagsmøtene mellom foreldre og ansatte i barnehagen – nok voksenrammer?. Nordisk barnehageforskning. 18, 1 (sep. 2019). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.3433.