[1]
Råde, A. 2022. En forskningsgranskning om möjligheter och utmaningar med dockor som didaktiskt verktyg i förskolan. Nordisk barnehageforskning. 19, 1 (mai 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/nbf.v19.222.