[1]
Tholin, K.R. og Jansen, T.T. 2011. Demokratiske samtaler i barnehagen?. Nordisk barnehageforskning. 4, 2 (aug. 2011), 103–114. DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.310.