[1]
Eidsvåg, G.M. 2022. Å høre til der du bor: om foreldres opplevelser av tilhørighet gjennom barnehagen. Nordisk barnehageforskning. 19, 2 (jul. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/nbf.v19.240.