[1]
Grindland, B. 2011. Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling. Nordisk barnehageforskning. 4, 2 (aug. 2011), 75–90. DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.308.