[1]
Bratsvedal, I. 2022. «Tissen er haram!» En undersøkelse av hvordan ansatte i barnehager jobber med islam. Nordisk barnehageforskning. 19, 3 (okt. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/nbf.v19.260.