[1]
Knudsen, I.M. og Eriksen Ødegaard, E. 2011. Fotofloker: Vilkår for barns deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. 4, 2 (aug. 2011), 115–128. DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.311.