[1]
Halland, S. og Winje, A.K. 2022. «Jeg kunne like gjerne vært en assistent» – En studie av nyutdannede barnehagelæreres posisjonering i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. 19, 3 (nov. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/nbf.v19.286.