[1]
Grindheim, L.T. 2011. Barnefellesskap som demokratisk danningsarena. Nordisk barnehageforskning. 4, 2 (aug. 2011), 91–102. DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.309.