[1]
Kamisaka, Y. og Wergedahl, H. 2022. Barnehagelærerstudenters egenvurdering av læringsutbytte gjennom praksisoppgave «observasjon av håndhygiene og måltider i barnehagen». Nordisk barnehageforskning. 19, 3 (okt. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/nbf.v19.295.