[1]
Dybvik, H., Fodstad, C.D. og Jæger, H. 2022. Gripes mulighetene? Om lesestunder med de yngste barna i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. 19, 3 (okt. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/nbf.v19.314.