[1]
Jansen, T., Gjems, L. og Rydjord Tholin, K. 2012. Fagsamtaler i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. 5, (des. 2012). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.478.