[1]
Ohna, S.E. og Hillesøy, S. 2022. Å legge til rette for kompetanseutvikling i faglige fellesskap – et samarbeid mellom barnehage og PP-tjenesten. Nordisk barnehageforskning. 19, 3 (sep. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/nbf.v19.327.