[1]
Emilsson, A. og Pramling Samuelsson, I. 2012. Jakten på det kompetenta barnet. Nordisk barnehageforskning. 5, (des. 2012). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.476.