[1]
Vatne, B. 2012. Innhald i barnehagen i lys av politisk fokus på barnehagefeltet. Nordisk barnehageforskning. 5, (des. 2012). DOI:https://doi.org/10.7577/nbf.471.